E-ISSN 2636-834X
 

Technical Note 


Cronbach’s alpha reliability coefficient

Selim Kılıç.

Cited by (40)

Abstract
In statistics, Cronbach’s alpha coefficient is used as an estimate of the reliability of a psychometric test. It might have calculated either for each item in the scale or an average value for all items in the scale. The reliability of the scale is accepted as good if the coefficient is found equal or greater than 0.70. On the other hand, the results should be considered whether if a low value of alpha that could be due to a low number of questions in the scale and a high value of alpha (>0.90) may suggest redundant items in the scale.

Key words: reliability, scale, coefficient


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selim Kılıç
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
1. Carmines EG, Zeller RA. Reliability and Validity Assessment. 5th printing. Beverly Hills: Sage Publications Inc.; 1982.
2. Ercan Ý, Kan Ý. Ölçeklerde Guvenirlik ve Geçerlik. Uludag Üniversitesi Tip Fakultesi Dergisi. 2004;30:211-6.
3. Bademci, V. Kuder -Richardson 20, Cronbach'in Alfasi, Hoyt'un varyans analizi, genellenirlik kurami ve olçum guvenirligi uzerine bir çaliþma. Dicle Üniversitesi Ziya Gokalp Egitim Fakultesi Dergisi. 2011;17:173-93.
4. Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika. 1951;16:297-334. [DOI via Crossref]   
5. Last JM. A Dictionary of Epidemiology, Fourth Edition, Oxford University Press, 2001,43.
6. Dawson B, Trap RG. Basic and Clinical Biostatistics, Lange Medical Books/McGraw-Hill, Third Edition, 2004; 312.
7. George D, & Mallery P. SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon, 2003.
8. Özdamar K. Paket Programlarla Ýstatistiksel Veri Analizi-1. 4. Baski. Eskiþehir: Kaan Kitabevi, 2002.
9. Cortina JM. What is Coefficient Alpha? An Examination of Theory and Applications. Journal of Applied Psychology. 1993;78:98-104. [DOI via Crossref]   
10. Streiner D. Starting at the beginning: an introduction to coefficient alpha and internal consistency. Journal of Personality Assessment. 2003;80:99-103. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
11. Tavakol M, Dennick R. Making sense of Cronbach's alpha. International Journal of Medical Education. 2011;2:53-5. [DOI via Crossref]    [PMC Free Fulltext]   

This Article Cited By the following articles

Turkish validity and reliability study of Paternal Antenatal Attachment Scale
Perspect Psychiatr Care 2021; 57(1): 295.

1
 
Measuring residents’ attitude toward sustainable tourism development: a case study of the Gradac River gorge, Valjevo (Serbia)
Tourism Recreation Research 2021; (): 1.

2
 
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Sınıf Yönetimi Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1
2021; (): .

3
 
Effect of Reiki on the stress level of caregivers of patients with cancer: Qualitative and single-blind randomized controlled trial
Complementary Therapies in Medicine 2021; 58(): 102708.

4
 
Academic and postgraduate student awareness of digital product copyright issues
Information Development 2021; 37(1): 90.

5
 
KAMU HASTANELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
2021; (): .

6
 
Psychometric properties of the Turkish version of L'Insalata Shoulder Rating Questionnaire
Disability and Rehabilitation 2021; (): 1.

7
 
BORNOVA İLÇESİNDE (İZMİR) KİRACILIĞI ETKİLEYEN NEDENLER
2021; (): .

8
 
PANDEMİ SÜRECİNDE TEKNİK RESİM DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
2021; (): .

9
 
The perception of COVID-19 and avoidance behavior in Turkey: the role of income level, gender and education
IJOEM 2021; ahead-of-pr(ahead-of-print): .

10
 
Programlamaya Giriş Dersini Alan Öğrencilerin Programlama Öz Yeterlilik Algılarının ve Programlamaya Bakış Açılarının İncelenmesi
2021; (): 328.

11
 
The impact of the source credibility of Instagram influencers on travel intention: The mediating role of parasocial interaction
Journal of Vacation Marketing 2021; 27(3): 299.

12
 
Yürünebilirliğin Nitel ve Nicel Veriler Üzerinden Ölçülmesi; Düzce Örneği
2021; (): .

13
 
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Sundukları Güvenlik Hizmetinin Algılanan Kalitesine İş Doyumunun Etkisi
2021; (): .

14
 
Assessment of the risk of pressure ulcer during the perioperative period: Adaptation of the Munro scale to Turkish
Journal of Tissue Viability 2021; (): .

15
 

2020; 830(): 83.

16
 
Vicdan Stresi Ölçeği’ nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği
2020; (): 7.

17
 
Kompulsif Satın Alma Davranışının Y ve Z Kuşaklarında Cinsiyetler Arası Analizi
2020; 16(28): 1.

18
 
Kırgızistan'ın Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Etkinliğine Yönelik Bir Araştırma
2020; 4(1): 22.

19
 
Faaliyet Raporlarında Metin Sıralamasının Profesyonel Olmayan Yatırımcı Kararlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
2020; (): 257.

20
 
Analysis of Competition Power of Vegetable Seed Foreign Trade using Porter’s Diamond Model: The Case of Antalya Province
2020; (): 2126.

21
 
İÇME-KULLANMA SULARI RİSK ALGISI (İKSURA) ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI: KÖY MUHTARLARI ÖRNEĞİ
2020; (): 146.

22
 
İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM VE İÇ DENETİM ALGISI: ISPARTA’DAKİ ANONİM ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
2020; 10(1): 326.

23
 
KNOWLEDGE OF ISPARTA FOREST ENGINEERING DEPARTMENT STUDENTS ON AGROFORESTRY CONCEPT AND APPLICATIONS
2020; 4(1): 60.

24
 
Development and psychometric properties of the public attitude towards vaccination scale – Health belief model
J Adv Nurs 2020; 76(6): 1458.

25
 
The effects of socio-economic characteristics of university students on global warming and climate change perceptions
2020; (): 428.

26
 
Turkish validity and reliability of Multidimensional Health Locus of Control Scale Form A
Int J Nurs Pract 2020; 26(5): .

27
 
METODOLOJİK BİR ÇALIŞMA: AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
2020; (): 498.

28
 
Relationship between orthorexia nervosa, muscle dysmorphic disorder (bigorexia), and self‐confidence levels in male students
Perspect Psychiatr Care 2020; 56(4): 878.

29
 
Adaptation of Chabot emotional differentiation scale to Turkish language and examination of emotional differentiation levels of married people
Curr Psychol 2020; (): .

30
 
Yapım sürecine etki eden ve fiziksel olmayan israf nedenlerinin analizi
2020; (): .

31
 
“Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği”nin Türkçe’ye Uyarlanmasi Ve Faktör Analizi
2019; (): 1.

32
 
Identification of the self-confidence and self-efficacy levels of student nurses when performing blood drawing for the first time on their peers
THC 2019; 27(2): 209.

33
 
5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Motivasyonları, Tutumları ve Fen Başarıları Arasındaki İlişki
2019; (): 720.

34
 
Academic and postgraduate student awareness of digital product copyright issues
Information Development 2019; (): 026666691989555.

35
 
PERAKENDECİ MARKA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
2019; (): .

36
 
Factors affecting buffer zone determination and management in protected areas
2019; (): 381.

37
 
Identification of the self-confidence and self-efficacy levels of student nurses when performing blood drawing for the first time on their peers
THC 2018; (): 1.

38
 
Electronic medical record use and perceived medical error reduction
Int J Qual & Service Sciences 2018; (): 00.

39
 

0; (): 53.

40
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Selim Kılıc. [Cronbach’s alpha reliability coefficient]. PBS. 2016; 6(1): 47-8. Turkish. doi:10.5455/jmood.20160307122823


Web Style

Selim Kılıc. [Cronbach’s alpha reliability coefficient]. https://www.pbsciences.org/?mno=221091 [Access: April 06, 2022]. Turkish. doi:10.5455/jmood.20160307122823


AMA (American Medical Association) Style

Selim Kılıc. [Cronbach’s alpha reliability coefficient]. PBS. 2016; 6(1): 47-8. Turkish. doi:10.5455/jmood.20160307122823Vancouver/ICMJE Style

Selim Kılıc. [Cronbach’s alpha reliability coefficient]. PBS. (2016), [cited April 06, 2022]; 6(1): 47-8. Turkish. doi:10.5455/jmood.20160307122823Harvard Style

Selim Kılıc (2016) [Cronbach’s alpha reliability coefficient]. PBS, 6 (1), 47-8. Turkish. doi:10.5455/jmood.20160307122823Turabian Style

Selim Kılıc. 2016. [Cronbach’s alpha reliability coefficient]. Psychiatry and Behavioral Sciences, 6 (1), 47-8. Turkish. doi:10.5455/jmood.20160307122823Chicago Style

Selim Kılıc. "[Cronbach’s alpha reliability coefficient]." Psychiatry and Behavioral Sciences 6 (2016), 47-8. Turkish. doi:10.5455/jmood.20160307122823MLA (The Modern Language Association) Style

Selim Kılıc. "[Cronbach’s alpha reliability coefficient]." Psychiatry and Behavioral Sciences 6.1 (2016), 47-8. Print.Turkish. doi:10.5455/jmood.20160307122823APA (American Psychological Association) Style

Selim Kılıc (2016) [Cronbach’s alpha reliability coefficient]. Psychiatry and Behavioral Sciences, 6 (1), 47-8. Turkish. doi:10.5455/jmood.20160307122823